Työskentelyotteeni on hyvin asiakaslähtöinen sekä ratkaisu- ja voimavarakeskeinen. Tavoitteenani on aikaansaada todellista ja kestävää muutosta tavalla, joka tuntuu hyvältä.

 

Todellisuuteen perustuva tavoitteenasettelu on minulle keskeistä työyhteisötyössä. Tämä tarkoittaa sitä, että käytän mielelläni haastatteluita ja esitietokyselyitä tilanteen kartoittamiseksi, ja laadin kokemuksellisen koulutuksen sen pohjalta.

Koulutuksiin kuuluu usein myös seuranta, joko yhteisöä itseä sitouttaen tai erikseen järjestettynä. Alla on pari esimerkkiä työyhteisökoulutusten palautteista, ja niiden jälkeen lisätietoa yksilövastaanoton palautteista.

On kuitenkin huomioitava, että mikään palaute ei ole tae tulevasta, vaan jokainen tilanne sisältää ainutkertaisuutta. Mutta, mikäli yksilö tai yhteisö on valmis ottamaan muutosta vastaan, on mahdollista että voin auttaa sen toteuttamisessa.

Työyhteisötyö

Olen kouluttanut yli 2 000 ihmistä yli 60 maasta. Tyypillisiä aiheita ovat erilaiset psykologiset ilmiöt, työyhteisötaidot ja erityisesti konfliktit. Kerään joka koulutuksesta palautteet, joista tässä pari esimerkkiä.

  • Palaute esihenkilöiden työyhteisökoulutuksesta, tavoitteena nostaa osallistujien taitoa ottaa vaikeita asioita puheeksi alaisten kanssa:

Auttoiko tämä koulutus sinua tekemään muutosta työssäsi, asteikolla 1-10?

Keskiarvo 8,07

“Hei,

Kiitos esimiestaitokoulutuksesta, materiaaleista ja tästä palaute-tiedoista.

Itse pidin koulutuksesta paljon, asiat ei sinällään olleet uusia, mutta, Karri-Pekka, sulla on hyvä tapa kouluttaa. Jotain uudenlaista.

Saamani palaute koulutuksesta on ollut vain positiivista.

- Henkilöstöjohtaja, n. 600 hengen organisaatio”

  • Palaute työyhteisötyöstä. 33 hengen moniammatillinen osasto, tiimejä ja muutoksia. Tilannekartoitus tapahtui räätälöidyn kyselyn avulla, jonka avulla keskeisimpien aiheiden yhteistä käsittelyä. Palautelomakeeni lopussa oli kaksi kysymystä:

Kuinka paljon tämä koulutus motivoi minua toimimaan toisin jatkossa, asteikolla 1-10?

Keskiarvo: 8,19

Kuinka mielelläni työskentelisin tämän kouluttajan avulla jatkossa?

Keskiarvo: 9,17

Yksilövastaanotto

Käytän työssäni viitekehyksenä hyväksymis- ja omistautumisterapiaa, joka on kolmannen aallon kognitiivinen terapiamuoto. Olen käyttänyt sitä menestyksekkäästi mm. työuupumuksen, ahdistus- ja masennushäiriöiden, pakko-ajatusten ja riippuvuuksien kanssa kamppailevien hoidossa. Ideana on auttaa ihmistä elämään.

Toimin kolmen ammattiliiton työpsykologina, teen töitä Helsingin kaupungille sekä muutamalle muulle yritykselle. Näistä ammattiliittojen osalta kerään systemaattista palautetta, ja heidän jäsenensä ovat olleet asteikolla 1-5 tyytyväisiä seuraavasti:

Viesti ry - viestinnän ammattilaiset: 4,56

Specia ry - asiantuntijat ja ylemmät toimihenkilöt: 4,44

MMA ry - myynnin ja markkinoinnin ammattilaiset: 4.67

Esimerkkejä jäsenten antamista avoimista palautteista, kysymykseen: “Mikä toimi?”

“Karri-Pekan ammattitaito toimi hyvin. Hän osaa ottaa asiakkaalle vaikeankin asian inhimillisenä ja inhimillistää koettua. 
Sain akuuttiin tilanteeseeni todella hyvää ja tarpeellista tukea ja uutta ajattelua.
Uskon, että jo tämän yhden kerran ansiosta tulen saavuttamaan niitä asioita joita katsoin hänen opastuksellaan tulevaisuudesta käsin.
Tämä oli huippukokemus.”

“Sait minut tarkastelemaan keskustelun kohteena ollut tilannetta uusista näkökulmista ja tutkimaan omaa toimintaani ulkopuolisen perspektiivistä. Mikään ei tuntunut pakotetulta, vaan pienin kysymyksin, tietoiskuin ja tehtävin ohjasit minua miettimään, miten voisin toimia toisin – tai paremmin – tulevaisuudessa. Minulle jäikin tunne, että todella kuuntelit ongelmaani ja hait siihen aktiivisesti ratkaisuehdotuksia. En odottanut, että puhelinkeskustelu voisi tuntua näin vapautuneelta, ja hyödyin keskustelusta enemmän kuin etukäteen arvelin.”

  

Voisiko minusta olla apua myös sinulle? Ota yhteyttä ja katsotaan.

Etu- ja sukunimi *
Etu- ja sukunimi