Vaikka olen ikuisesti kiitollinen ja iloinen psykologin tutkinnostani ja sen antamista työkaluista, asenteesta ja ajattelutavasta, niin haluan kehittää osaamistani jatkuvasti.

Käytännössä vaihtoehtoja on paljon. Psykologien erikoistumiskoulutukset ovat kansallisesti valvottuja, tieteellisiä ja ne johtavat psykologian lisensiaatin tutkintoon jollakin psykologian viidestä erikoisalasta. Erikoistumiskoulutuksen lisäksi psykoterapiakoulutus tarjoaa hyviä vaihtoehtoja. Psykoterapiakoulutusten kenttä on ollut melko itsenäinen ja kirjava, mutta siksi se on siirtynyt vuonna 2012 yliopistojen ja valtion laadunvalvonnan alle.

Psykoterapiakoulutukset ovat suunnattu psykologeille, psykiatrian eri alojen erikoislääkäreille sekä muille riittävän koulutuksen suorittaneille, kokeneille mielenterveystyön ja terveydenhoitoalan ammattihenkilöille. Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto myöntää hyväksyttävän tutkinnon suorittaneille lailla suojatun ammattinimikkeen. Voit käydä tarkistamassa oman mielenterveytesi hoitajan nimikkeen täältä: 

https://julkiterhikki.valvira.fi/Default.aspx?

On kuitenkin selvää, että maailmassa on kuitenkin muitakin keinoja joilla auttaa ihmisiä. Ihmisten auttaminen on upea asia, eikä siihen tunnu olevan koskaan tarpeeksi tekijöitä tai välineitä. Siksi ilmoittauduin erään tunnetun coaching-koulutuksia tarjoavan organisaation yhden viikonlopun mittaiselle kurssille. Kursseille saa osallistua kuka tahansa, joka on valmis maksamaan osallistumismaksun ja sen jälkeen kotiläksyt tekemällä voi saada sertifikaatin, jonka myöntöä ei valvo kukaan muu kuin organisaatio itse. Coaching ei ole valvottua toimintaa, mutta siinä on paljon vaikuttavia elementtejä. Opin kurssilla tällaisia asioita:

- Loistavan tavan käynnistää ongelmanratkaisuprosessi (Pizza of Life)

- Kyselytapoja esim. minkä neuvon 5-vuotias antaisi sinulle

- Uuden (organisaation itse keksimän) tavan asettaa tavoitteita

Sain asetettua tavoitteita ja tutkittua omaa elämääni uudesta perspektiivistä, mikä on arvokasta. Uskon myös, että suurin osa kurssilaisista sai myös uutta ajateltavaa. Jokainen meistä osaa kysyä rakentavia kysymyksiä, ja coaching-koulutuksen jälkeen moni osaa kysyä varmasti entistä parempia kysymyksiä saadakseen entistä parempia vastauksia. Coachingin määritelmä ei ole yksiselitteinen, mutta organisaation käyttämä määritelmä on seuraava:

"Coaching on kokonaisvaltainen prosessi, joka tähtää kehittämään, haastamaan, tukemaan ja voimaannuttamaan ihmisiä, jotta he saavuttaisivat heidän suurimman potentiaalinsa sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti kysymyksien ja muiden tekniikoiden avulla."

Kurssilla oli kuitenkin pari ongelmakohtaa, joista suurin liittyy määritelmässä mainittuihin "muihin tekniikoihin".  

Coaching ei ole mielenterveystyötä, vaikka sitä ei kurssilla erikseen sanottu missään vaiheessa. Kurssin vetäjä ei ole tehnyt mielenterveystyötä eikä saanut koulutusta siihen. Siksi tuntui vastuuttomalta seurata vieressä, kun hän pyysi avustajaansa osallistumaan todella voimakkaaseen "tyhjä tuoli- harjoitukseen", jonka avulla voidaan käsitellä käsittelemättömiä vihan, surun tai johonkin muuhun asiaan liittyviä tunteita. Tyhjä tuoli -harjoitus on yksi tehokkaimmista Gestalt- terapian työkaluista, jota käytetään myös mm. EFT-terapiassa. Menetelmässä asiakas kertoo tunteistaan tunteiden lähteelle, joka "istuu" tyhjällä tuolilla ja sen avulla voidaan päästä hyvin syvälle. 

"The method looks easy, but the therapist should be prepared for the expression of powerful feelings and must provide emotional support in the event of a crisis." (PsycINFO Database Record (c) 2013 APA, all rights reserved)

Kouluttaja päätti kuitenkin opettaa menetelmän ilman näitä saatesanoja kurssilaisille, joilla oli todennäköisesti vielä vähemmän kokemusta tai taitoja käyttää menetelmää turvallisesti. Kouluttaja pyysi avustajansa ja teki harjoituksen hänelle. Tilanne oli melko turvallinen, hänen suhde avustajaansa oli erittäin turvallinen, mutta silti avustaja liikuttui erittäin voimakkaasti mikä on yleistä tämän menetelmän kanssa. Onneksi tunteet olivat rakentavia, mutta on selvää että näin ei aina ole ja toin tietty turvallisuusnäkökulman esiin. Toivon, että jos kurssilaiset päättävät käyttää menetelmää, niin he tekevät sen helpompien asioiden kanssa ja siten, että asiakkaan mahdollinen jatkohoito on saatavilla. 

Kurssilla opetettiin myös vanhanaikaista ihmiskäsitystä, johon kuuluu psykoanalyyttinen deterministinen ihmiskuva, Carl Jung, ihmisten luokittaminen laatikoihin pelkän käyttäytymisen perusteella ja alitajunnan korostaminen. Kurssilla keksittiin myös olemassa olevien teorioiden päälle organisaation itse hyväksi ajattelemiaan malleja. Tunsin olevani aikakonematkalla 1500-luvulle. Olen aina ihmetellyt, mistä näihin ajatuksiin uskovia ihmisiä tulee, mutta näitä käsityksiä pidetäänkin tiedemaailman ulkopuolella ihan systemaattisesti yllä kurssittamalla kymmeniä ellei satoja ihmisiä vuodessa aiheesta pelkästään Suomen sisällä. Vastapainoksi suosittelen mm. nykyaikaisia piirreteorioita, kognitiivista ja integratiivista psykologiaa ja hyväksymis- ja omistautumisterapiaa. 

Tämä oli hyvin vaihtoehtoinen teksti, ja melko kriittinenkin, mutta minun on vain pakko nostaa tiedettä sille jalustalle jonka se on ansainnut lukuisilla kokeilla. Ei ole myöskään mitenkään reilua rinnastaa monivuotisia ja vaativia koulutuksia viikonloppukurssiin. Tieto on kuitenkin kaikkien saatavilla, ja siksi haluan kysyä että jos meillä on tuhannen hengen ryhmä jonka tavoitteena on päästä Helsingistä Pariisiin, niin miksi ihmeessä laittaa heidät kaikki hevoskyydillä matkaan kun lentokoneetkin on keksitty? Paljonko siitä porukasta eksyy, miksi eksyy ja kenen on vastuu?

Vinkkini on, että jos menet coaching-kurssille, niin suhtaudu varauksella siellä opetettavaan teoriaan ja keskity menetelmiin niin saat kurssista enemmän irti. Jos päätät lähteä tekemään asiakastyötä elämänmurroksessa olevien ihmisten kanssa, niin pidä heistä hyvä huoli. 

Kivaa päivää ja turvallista matkaa,

/Karri

Lähteet:

Psykologien erikoistumiskoulutukset

http://www.psykonet.fi/Erikoispsykologikoulutus

http://www.ttl.fi/fi/tyoterveyshuolto/ammattihenkilosto/kouluttautuminen/tyoterveyspsykologien_jatkokoulutus/sivut/default.aspx

Psykoterapeuttikoulutus

http://www.psyli.fi/tietoa_psykologeista/psykologien_koulutus/psykoterapeuttikoulutus

http://www.utu.fi/fi/yksikot/braheadevelopment/koulutus/taydennyskoulutus/sosiaali-ja-terveysala/kognitiivisen-psykoterapian-psykoterapeuttikoulutus/Sivut/home.aspx

Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto

http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/ammattioikeudet/hakemusohjeet/suomessa_koulutetut/psykoterapeutit

Empty chair

http://psycnet.apa.org/psycinfo/1975-03583-001

 

 

 

Comment